Privacy verklaring Oeboentoe

Wanneer in deze privacyverklaring verwezen wordt naar  praktijk Oeboentoe, wordt verwezen naar de BV kokalijo , met maatschappelijke zetel te Eentveldstraat 47, 9910 Knesselare

 en met als ondernemingsnummer 0682.549.606, Knesselare. Praktijk Oeboentoe is in het kader van deze privacyverklaring de verwerkingsverantwoordelijke.

Wanneer je beroep doet op de diensten van  Praktijk Oeboentoe, vertrouw je hem/haar jouw persoonsgegevens toe. Het kan ook zijn dat Praktijk Oeboentoe jouw gegevens via anderen heeft ontvangen in het kader van dediensten van Praktijk Oeboentoe. Deze privacyverklaring wil jou duidelijkheid bieden over de gegevens die Praktijk Oeboentoe verzamelt, waarom  Praktijk Oeboentoe deze verzamelt en wat Praktijk Oeboentoe] hiermee doet. Hierbij wil Praktijk Oeboentoe er je tevens op wijzen dat Praktijk Oeboentoe steeds te beschikking staat indien je aanpassingen wenst in de gegevens waarover Praktijk Oeboentoe beschikt.

In deze privacyverklaring wordt uiteen gezet:

  • welke gegevens Praktijk Oeboentoe
  • hoe Praktijk Oeboentoe die gegevens
  • hoe je jouw gegevens kunt laten
  • hoe (lang) jouw gegevens bewaard
  • wanneer deze privacyverklaring van toepassing
  • hoe de naleving van deze privacyverklaring wordt gecontroleerd en hoe wordt omgegaan met klachten omtrent deze
  • hoe wijzigingen aan deze privacyverklaring worden

Welke gegevens verzamelt Praktijk Oeboentoe

Jouw gegevens worden in hoofdzaak verzameld voor het vaststellen van basisinformatie (met name jouw naam, jouw adres, de taal die je spreekt, jouw afspraken, betalingen, jouw contactgegevens, […]) alsook meer gevoelige informatie (met name jouw psychische gesteldheid, info omtrent jouw familiale situatie, jouw seksuele geaardheid, jouw religieuze of levensbeschouwelijke opvattingen […])], die Praktijk Oeboentoe nodig heeft voor het verstrekken van de diensten waarvoor je op hem/haar beroep doet.

Voor nagenoeg alle diensten van Praktijk Oeboentoe dien je Praktijk Oeboentoe vooraf jouw belangrijkste identificatiegegevens mee te delen. Dit gebeurt via [het maken van een afspraak, tijdens de eerste afspraak, bij de aanmaak van een account op de website en/of bij het invullen van een contactformulier op de website,…]. Deze gegevens worden opgeslagen in de beveiligde databanken van Praktijk Oeboentoe of de veilig bewaarde papieren bestanden van Praktijk Oeboentoe. Tijdens het verstrekken van de diensten kunnen bijkomende gegevens aan deze databanken/bestanden toegevoegd worden.

Het kan ook zijn dat Praktijk Oeboentoe gegevens over je ontvangt vanwege de persoon die op de diensten van Praktijk Oeboentoe een beroep doet, omdat je bv. een familielid of zorgverstrekker van die persoon bent en omdat deze gegevens relevant zijn voor de diensten die Praktijk Oeboentoe aan deze persoon verstrekt.

Voor meer informatie over cookies die Praktijk Oeboentoe via zijn website verzamelt, kan je de cookie policy op de website van Praktijk Oeboentoe raadplegen.