BEGELEIDING NAAR GEZINNEN

OPVOEDINGSONDERSTEUNING – SYSTEEMTHERAPIE

Wat?

“ It takes een village to raise a child” (Er is een heel dorp/gemeenschap nodig om een kind op te voeden).

Het opvoeden van kinderen is geen evidentie. Ouders botsen vaak op hun ouderrol, zowel op het innemen ervan als op het op een correcte manier invullen van die rol. Wij bieden opvoedingsondersteuning aan ouders die hierin vastlopen. In deze ondersteuning gaan we samen op zoek naar hoe iemand zo optimaal mogelijk ouder kan zijn, dit steeds vanuit een systeemtheoretische invalshoek.

Vanuit de systeemtherapie wordt veel belang gehecht aan de context waarin de cliënt zich bevindt, meestal is dit het gezin. Dit wordt ook wel het systeem van de cliënt genoemd. In dit systeem vinden allerlei interacties plaats die erg interessant zijn voor een systeemtherapeut.

Het is namelijk vaak in deze interacties dat bepaalde patronen waarin gezinnen en gezinsleden vastlopen zich tonen. Patronen die dikwijls problemen in de hand werken of deze in stand houden. Door zicht te krijgen op de beleving van individuen binnen dit systeem kunnen deze patronen in kaart gebracht en bijgestuurd worden waar nodig. We zoeken samen naar manieren om meer harmonie in het gezin te brengen.

Voor systeemtherapie hoeft niet per se het hele gezin in therapie te komen. Er kan ook systemisch gewerkt worden met één gezinslid. Dan ligt de focus op het beter leren begrijpen van de context, de beleving van anderen binnen deze context en de eigen innerlijke leefwereld. Bijkomend wordt gewerkt rond de communicatie hiertussen en hoe deze waar nodig kan bijgestuurd worden.

Gezinnen en ouders waarbij:

– vastgelopen wordt op het vlak van opvoeding
– opvoedingsvragen spelen
– relationele problemen tussen gezinsleden plaatsvinden

“Omdat een mens alleen waarlijk mens kan zijn in gemeenschap met anderen (“ik ben omdat wij zijn”)”.

“Our wounds are often the openings into the best and most beautiful part of us.”