OPVOEDINGSONDERSTEUNING – SYSTEEMTHERAPIE

Wat?

“It takes a village to raise a child” (Er is een heel dorp/gemeenschap nodig om een kind op te voeden).

Kinderen opvoeden is geen evidentie. Vaak botsen ouders op de hun ouderrol (zowel het innemen ervan als het invullen op een correcte manier ervan). Op het moment dat ouders vastlopen in de opvoeding van hun kinderen, kunnen ze komen voor opvoedingsondersteuning. Dit betekent dat we samen op zoek gaan naar de manier waarop jullie/jij zo optimaal mogelijk ouder kan zijn.

De manier waarop dit invulling krijgt, is vanuit systeemtheoretische invalshoek. Bij systeemtherapie wordt veel belang gehecht aan de context waarin de cliënt zich bevindt (meestal het gezin). Dit wordt ook wel het systeem van de cliënt genoemd. In dit systeem vinden allerlei interacties plaats. Deze interacties zijn erg interessant voor een systeemtherapeut.

Het is namelijk vaak in deze interacties dat er patronen kunnen vastgesteld worden waarin gezinnen of bepaalde gezinsleden vastlopen en die problemen in de hand werken of in stand houden. Door zicht te krijgen op de beleving van individuen binnen dit systeem kunnen deze patronen in kaart gebracht worden en kan ingezet worden op het wegwerken hiervan. Samen zoeken we naar een manier om meer harmonie in het gezin te brengen.

Voor systeemtherapie hoeft niet steeds het gehele gezin in therapie te komen. Er kan ook heel systemisch gewerkt worden met één gezinslid. Hierbij ligt de focus op het beter leren begrijpen van de context en de binnenkant van anderen alsook van zichzelf en de eigen binnenkant. Een bijkomend aspect is de communicatie tussen deze zaken en hoe dit kan aangepakt worden.

Gezinnen en ouders waarbij:

– vastgelopen wordt op het vlak van opvoeding
– opvoedingsvragen spelen
– relationele problemen tussen gezinsleden plaatsvinden

“Hier een andere quote, lorem ipsum velit tempor aliquam vel mauris duis rhoncus.”

“Our wounds are often the openings into the best and most beautiful part of us.”