Hallo, mijn naam is Lindsey. Ik ben psychologisch consulent en werk met kinderen en jongeren rond heel wat diverse thema’s.

Zowel op persoonlijk als professioneel vlak liggen kinderen en jongeren mij nauw aan het hart. Ik bewonder hun spontaniteit, creativiteit en veerkracht. Mijn eerste stappen zette ik als animator in het jeugdwerk waarna het verlangen om ook op professioneel vlak met kinderen te werken alleen maar groter werd. Hierdoor koos ik voor de bacheloropleiding Toegepaste Psychologie aan de hogeschool Vives.

Op zelfstandige basis zal ik voor Oeboentoe cliënten begeleiden. Hiernaast ben ik ook psycho-pedagogisch werker/ trajectbegeleider binnen het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding).

“Mijn focus gaat uit naar de mentale gezondheid van kinderen en jongeren”

Binnen praktijk Oeboentoe leg ik dan ook mijn focus op kinderen en jongeren in het opvolgen van hun mentale gezondheid. Daarbij werk ik nauw samen met de ouders en hecht ik veel belang aan het bekijken van alle aspecten uit de omgeving en de context. Ze kunnen dan ook met verschillende hulpvragen bij mij terecht. Voor allerhande schoolgerichte vragen, kan beroep gedaan worden op mij. Bijvoorbeeld het omgaan met faalangst, sociaal-emotionele problemen, leermoeilijkheden,… Indien er vraag is, kan er ook altijd aangesloten worden op een school-overleg of op huisbezoek gegaan worden.

Naast begeleidingen kan je bij mij ook terecht voor een vraag naar diagnostiek op vlak van:

• Cognitieve mogelijkheden (intelligentie-onderzoek)

• Aandacht, concentratie

• Emotionele leefwereld en ontwikkeling van een kind (belevingsonderzoek)

• Wanneer er sprake is van moeilijkheden op vlak van gedrag, schools leren, emotioneel functioneren, omgaan met anderen,…In begeleiding

gaan we dus op zoek naar handvaten en tools om om te gaan met deze situatie en te kijken naar wat zij nodig hebben. Ik bied hierbij een luisterend oor en veilige omgeving om aan de slag te gaan met jouw hulpvragen en noden. Samen gaan we opzoek naar welke weg we kunnen bewandelen om die vragen te beantwoorden.

“Elk kind of jongere is uniek. Iedereen verdient een plaats waar men zichzelf kan zijn.”

Opleidingen

– Bachelor in de Toegepaste Psychologie (klinische psychologie) (3-jarige opleiding)

– Animator in het jeugdwerk

– Nascholing “Beroepsgeheim” (POC GO!)

– Nascholing “Decreet rechtspositie van de minderjarige (DRM)” (POC GO!)

Maak uw afspraak bij Lindsey

‘What is de bravest thing you’ve said?’ Said the boy. ‘Help’ said the horse. (Charlie Mackesy uit The boy, the mole, the fox and the horse)

“Our wounds are often the openings into the best and most beautiful part of us.”